Handleidingen

Handleidingen

1. De Laatste Toets

Handleiding De Laatste Toets

Oefenversie De Laatste Toets: wanneer je bij een meerkeuzevraag de eerste keer een fout antwoord geeft, dan moet je de herkansingsmogelijkheid benutten en nogmaals een antwoord geven. Maak dus gebruik om het opnieuw te proberen. Wanneer je dit niet doet, dus één keer een fout antwoord geeft en daarna niets meer, dan blijft deze vraag openstaan en slaat het programma deze vraag ook niet op.
Wanneer je bovenin bij scores kijkt, dan kun je zien dat het programma het ziet als een niet beantwoorde vraag. Dus bij meerkeuzevragen moet je het volledige proces afwerken:

  • 1e keer goed: afgewerkt
  • 1e keer fout, daarna opnieuw proberen, of 2e keer goed of 2e keer fout, je ziet daarna altijd het goede antwoord: vraag is afgewerkt.

Wanneer je halverwege een examen stopt en vervolgens netjes afsluit, dan bewaart het programma de scores van de gemaakte vragen. Wanneer je de volgende keer opnieuw naar datzelfde examen gaat, vraagt het programma of je verder wilt met dit examen. Je ziet dan nl. staan:

  • Vervolg examen (wanneer je hiervoorkiest ga je verder waar je gebleven was).
  • Nieuw examen (wanneer je hiervoor kiest, dan wordt de oude bewaarde score gewist en begin je weer opnieuw.

Let op: Als voorbeeld nemen we aan dat je 20 vragen van een bepaald examen hebt gemaakt, daarna goed afgesloten hebt en een volgende keer het examen wilt afmaken. Dan kan het zijn dat je uitkomt bij bijvoorbeeld vraag 10. Het lijkt dan dat vraag 10 tot 20 niet zijn opgeslagen. Echter in dit voorbeeld is vraag 10 niet gemaakt, of althans niet volledig afgewerkt. Je kunt dit dan zien door bovenin naar het tabje 'scores' te gaan, daar zie je de niet gemaakte vragen. Zodra je dan vraag 10 hebt gemaakt, dan gaat het programma door naar de eerstvolgende niet gemaakte vraag, in dit geval naar vraag 21.

Let op: Bij de multi answers zet je vinkjes. Vergeet niet om daarna op 'ready' te klikken alvorens je op 'verder' klikt. Wanneer je dit nl. niet doet dan wordt de vraag niet afgehandeld en de score niet meegeteld met de berekening van het cijfer. Tevens blijft dan het examen op 'onvolledig' staan.

Let op: Wanneer je een enkel 1 cijfer moet invullen dan dien je dit voluit te schrijven. Bijv. 2 = twee.

Toetsversie De Laatste Toets: Zelfde als hierboven alleen in deze versie heb je maar één antwoordmogelijkheid. Het antwoord is goed of fout en vervolgens krijg je de feedback.